פו הדב。 פו הדב (סרט, 2011)

פו הדב (דמות)

1981: Winnie the Pooh Discovers the Seasons• 1966: Winnie the Pooh and the Honey Tree• : Winnie the Pooh: Springtime with Roo. : Pooh's Grand Adventure: The Search for Christopher Robin.。 。 。

8

פו הדב

。 。

18

פו הדב

。 。 。

14

פו הדב (דמות)

。 。 。

。 。

פו הדב (סרט, 2011)

。 。 。

13

פו הדב: ההרפתקה הגדולה ביותר

。 。

16
。 。

פו הדב

10

פו הדב (דמות)

。 。

6
。 。

פו הדוב

。 。 。

5

פו הדב (סרט, 2011)

12
。 。

פו הדב

。 。 。

5
。 。