תפילה לבשורות טובות。 5 פרקי תהילים לבשורות טובות

תפילה לבשורות טובות

בדרך הביתה

。 。

20
。 。

תפילה למציאת דירה

。 。 。

12

לשאת תפילה

。 。

מתפללים לבשורות טובות: הרב הראשי, ראש הממשלה והנשיא מגיבים

。 。 。

3

תפילה לבשורות טובות

。 。 。

10

טעויות בתפילה

。 。 。

6

תפילה לבשורות טובות בבדיקה

。 。 。

5

תפילה לבריאות

。 。 。

。 。

תפילה לפני בדיקה רפואית

10
。 。